Musik og psyke

I mit daglige arbejde har jeg i de seneste år i stigende grad kombineret psykolog og musik. Udover jeg arbejder som psykolog, er jeg også sangskriver og sanger. Min interesse for musik har altid været stor, og jeg kan i flere sammenhænge se at psykologi og musik har meget at sige til hinanden, at forbindelse mellem de to er åbenlys.

Jeg afholder derfor musikalske foredrag, og er i gang med flere større projekter, hvor jeg laver sange og musik med udsatte grupper. Jeg tilbyder desuden terapeutisk sangskrivning som terpautisk metode.

Musikalske foredrag – musik og helbred

Et musikalsk foredrag er et foredrag om hvordan brugen af musik på forskellig vis kan bidrage til et godt helbred. Foredraget tager blandt andet udgangspunkt i ny forskning, som viser at musik på mange måder kan bidrage til at styrke helbredet. Blandt andet kan musik have en positiv virkning i forhold til smerteoplevelse, nogle sindslidelser og neurologiske lidelser.

De talte ord i foredraget krydres med en række afspillede musikeksempler. Eksempler på musik der er blevet brugt i behandling.

Der gives også eksempler på hvordan brugen af terapeutisk sangskrivning kan være værdifuld i forhold til forskellige vanskeligheder.

Sammen med Helene Bak (sang og klaver) spiller jeg i de musikalske foredrag også nogle af den sange der er lavet i egne projekter om hvordan sangskrivning kan bruges terapeutisk i forhold til udsatte grupper.

Musik som talerør – for udsatte grupper

Nogen gange er ord ikke nok. Det kan det være svært at sætte ord på alt det der indeni der ligger og rumler. Vi kan selv have svært ved at formidle det vi går rundt og er optagede af. Og andre kan have rigtig svært ved at lytte til det vi rent faktisk får sagt.

Det er her musikken kommer ind i billedet. Musik kan hjælpe følelser, tanker og meninger på vej. Så noget af det vi ikke normalt kan få ud via ordenen kommer ud i en eller flere sange. Og musikken kan være med til at gøre, at nogen spidser ører og lytter mere.

Musikken kan være et talerør, der bidrager til at emner, der mange gange blive indeni, kommer ud. Tabuiserede emner, emner vi har berøringsangst i forhold til.

Jeg er aktuelt i gang med t0 større projekter der hver især går ud på at lave sange om to forskellige temaer. ”Musik og Flygtninge” og ”Musik til døden”.

Ved interesse for at etablere lignende projekter i forhold til andre temaer, kan jeg tilbyde et både givende terapeutisk forløb for de involverede, for gode sange indspillet i professionelt studie, samt for efterfølgende øget fokus på emnet via musikalske foredrag på skoler, i kirker, i foreningen med videre.

Terapeutisk sangskrivning

Terapeutisk sangskrivning er en terapiform, hvor sangskrivningen benyttes som terapeutisk metode.

Terapeutisk sangskrivning drejer sig om at lave en eller flere sange, der udtrykker nogle af de følelser og tanker, man kan have i en svær periode.

Sangskrivningen hjælper blandt andet med til at konkretisere centrale problemstillinger i en eller flere tekster. Teksterne synliggør det der før var diffust og ubevidst, så personen i terapi på ny måde kan reflektere over egen situation.

Det har desuden i sig selv stor terapeutisk værdi/effekt at lave melodier til de tekster der kommer frem. Det virker som regel stærkt og meningsgivende at sætte lyd på oplevelser, erfaringer og tilstande. Melodierne kan for eksempel medvirke til at nogle af de svære følelser der i lang tid har siddet fastlåste indeni kommer ud og sættes fri via det musiske udtryk.