For private

Jeg tilbyder såvel psykoterapi, som coaching og supervision afhængigt af behovet.

Individuelle samtaler med voksne

Individuelle forløb med voksne kan være kortere eller længerevarende. I en første samtale afdækkes behovet, det vil sige, at vi sammen finder ud af om der er behov for et kortere eller længere samtaleforløb. Hen af vejen i forløbet kan det aftalte altid justeres og ændres.

I den første samtale klargøres det også om forløbet skal være af psykoterapeutisk karakter, hvor mønstre fra den tidlige baggrund bliver kortlagt og arbejdet med i forløbet. Eller om forløbet skal have en mere coachende karakter hvor det primært er nutid og fremtid der arbejdes med.

Individuelle samtaler med børn og unge

Mange større teenagere kommer selv til samtaler hos mig uden at forældre eller andre voksne inddrages i forløbet. Hvis den unge selv ønsker det, kan forældere/forældre være med til en eller flere samtaler.

Mindre børn komme som regel sammen med en eller begge forældre til alle samtaler, og flere gange er en eller begge forældre med til alle samtalerne.

Tegneterapi og legeterapi tages ofte i brug når det gælder de mindste.

Parsamtaler

Parsamtaler er for eksempel hensigtsmæssige, når der er uoverensstemmelser og konflikter i parforholdet. Fx ved separation og skilsmisse, men også ofte som forebyggelse mod at konflikter vokser sig for store.

Der sættes i parsamtaler blandt andet fokus på bedring af kommunikation, plads til forskellighed og til samskabelse af fælles udviklingsmål.

Parsamtaler vil i de fleste tilfælde medvirke til at at parforholdet udvikler sig på nye gode måder. Hvis parret der kommer til samtaler har børn, vil disse ofte få meget ud af forældrenes styrkede kommunikation.

Familiesamtaler

Der er mulighed for at hele familien kommer sammen til nogle samtaler. Det kan i nogle situationer være en god ide, at både voksne og børn i familien kommer til samtaler sammen. Fx når der er tale om sygdom eller dødsfald i familien, og når der er tale om problemer mellem søskende.

Grupper

Jeg har både små og storre grupper der kommer til fælles samtaler. Det kan fx være en gruppe med skilsmisseforældre, grupper for angste eller deprimerede eller grupper for mennesker med en kronisk sygdom. Det kan også være personalegrupper på institutioner og virksomheder (se under institutioner/virksomheder på forsiden, for mere information om det sidstnævnte).

Gruppeforløb giver blandt andet gode muligheder for at dele fælles problemstillinger, føle man ikke er alene med et problem, føle sig genkendt og få andre vinkler på noget.

Forskellige temaer kan tages op i et gruppeforløb, så ny læring kan ske om de temaer der kommer på tapetet.